วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หลักในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋อง

- หลักในการเลือกซื้ออาหารแห้ง
เลือกอาหารที่สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกปน , บรรจุภาชนะที่สะอาด ที่ถั่วไม่มีจุดด่างดำ เพราะอาจมีสาร
ที่เรียกว่าอะฟลาท็อกซิน
- หลักในการเลือกอาหารกระป๋อง
ที่ฉลากต้องมีชื่อทางการค้า เลขทะเบียนอาหาร สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ น้ำหนัก
บอกวัตถุเจือปนในอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย
ลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบหรือนูน กระป๋องเรียบ ไม่มีกลิ่น ไม่รั่ว

ไม่มีความคิดเห็น: